EFA Marketing

Privacy beleid

IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMING

EFA Marketing, gevestigd te 6823 SX Arnhem, aan het adres adriaankluitstraat

23, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals

weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

EFA Marketing

Adriaankluitstraat 23

6828 SX Arnhem

+31 6 40702632

info@efa-marketing.nl

www.efa-marketing.nl

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt

van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u

een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken voor verschillende

situaties.

TE VERWERKEN PERSOONSGEGEVENS

Voor- en achternaam;

Geslacht;

Geboortedatum;

Geboorteplaats;

Adresgegevens;

Telefoonnummer;

E-mailadres;

IP-adres;

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie

en telefonisch;

Gegevens over uw activiteiten op onze website;

Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen

(bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk).

BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS

Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige

persoonsgegevens van u.

DOEL EN BASIS VAN GRONDSLAG VOOR GEGEVENSBEWERKING

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Verzenden van onze nieuwsbrief of -brieven en/of

reclamefolder(s);

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze

dienstverlening uit te kunnen voeren. Hieronder valt het initiatief van contact

in de poging tot het aangaan van een klantrelatie;

U te informeren over wijzigingen van onze diensten en

producten;

Om onze diensten te kunnen leveren;

Wij analyseren uw gedrag op de website om daarmee de website

te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw

voorkeuren;

Wij volgen uw surfgedrag over verschillende websites waarmee

wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte;

Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk

toe verplicht zijn, zoals maar niet uitsluitend gegevens die wij nodig hebben

voor onze administratie en/of belastingaangifte.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Wij nemen nemen niet op basis van geautomatiseerde

verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben

voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door

computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een

medewerker van ons) tussen zit.

BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen

passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt

dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,

neem dan contact op via info@efa-marketing.nl.

BEWARING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig

is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij delen uw persoonsgegevens met verscheidene derden als dit

noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een

eventuele wettelijke verplichting(-en). Met bedrijven die uw gegevens verwerken

in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor

eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij

blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

GEBRUIK VAN COOKIES & VERGELIJKBARE TECHNIEKEN

Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies.

Daarnaast gebruiken wij cookies van derden, gecategoriseerd onder de voorheen

genoemde soorten cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het

eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer,

tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische

functionaliteit en voor commerciële doeleinden. Deze zorgen ervoor dat de

website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen

onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten

werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw

surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen

aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al

geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Wij gebruiken de onderstaande soorten cookies. U kunt zich afmelden voor

cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer

opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de

instellingen van uw browser verwijderen.

FUNCTIONELE (TECHNISCHE) COOKIES

Deze cookies zijn nodig voor een juiste werking van bepaalde

delen van onze site, zoals het gebruik van de webwinkels in ons beheer, het

aanbieden van product- en prijscombinaties die voor uw land gelden, het

verdelen van de belasting op onze servers, het vastleggen van de

gebruikersvoorkeuren voor cookies enzovoort. Onder deze categorie vallen zowel tijdelijke als permanente

cookies. Onze sites zouden niet goed of helemaal niet werken zonder deze

cookies. Daarom worden deze cookies altijd gebruikt, ongeacht de

gebruikersvoorkeuren. Cookies in deze categorie worden altijd ingesteld door

onze sites en domeinen die niet van derden zijn.

ANALYTISCHE COOKIES

Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen

over hoe u onze sites gebruikt. We gebruiken de informatie om rapporten samen

te stellen en om onze sites te verbeteren, gebruiksvriendelijker te maken en de

werking ervan te controleren. De cookies verzamelen anonieme informatie over uw

activiteiten op onze sites, inclusief de pagina’s die u bezoekt en de webpagina

die u naar onze sites heeft verwezen. Cookies in deze categorie kunnen worden

geplaatst door onze sites of door domeinen van derden. Meer informatie over

bepaalde soorten van dergelijke cookies is beschikbaar in het gedeelte over anonieme

identificatiemiddelen.

TRACKINGCOOKIES

Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen

over hoe u onze sites gebruikt en welke trefwoorden u hebt gebruikt om op onze

sites te komen, welke websites u hebt bezocht en de manier waarop u onze sites

hebt bereikt. We gebruiken deze informatie om rapporten samen te stellen, om

onze sites te verbeteren en in het algemeen om ons aanbod van producten en

diensten op u af te stemmen. Deze cookies kunnen worden geplaatst door onze

sites of door domeinen van derden.

COOKIES VAN DERDEN

Deze cookies worden gebruikt om functies van derden in onze

sites te integreren, zoals YouTube™-video’s, feedbackformulieren of

pictogrammen van sociale media, waarmee u onze inhoud kunt delen. Cookies in

deze categorie kunnen door derden worden geplaatst en bevatten, zonder

beperking, cookies die door de volgende domeinen zijn geplaatst: YouTube.com,

Twitter.com, Linkedin.com en Facebook.com.

youtube.com

twitter.com

linkedin.com

facebook.com

instagram.com

analytics.google.com

googletagmanager.com

leadinfo.com

INZAGE, WIJZIGING OF VERWIJDERING VAN GEGEVENS

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te

corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming

voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de

verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op

gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen

om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand

naar u of een andere, door u genoemde, organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,

gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw

toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar

info@efa-marketing.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is

gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te

sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook

met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN)

zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar

binnen vier weken, op uw verzoek. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt

om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit

Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons